Els drets d'autor pertanyen a l'autor de l'obra pel sol fet de la seva creació:

  • Els drets de contingut moral són irrenunciables i inalienables.
  • Els de contingut econòmic, o drets d'explotació, poden ser cedits a tercers com passa amb els treballs publicats en els quals l'autor cedeix part o la totalitat dels seus drets d'explotació a l'editorial.

En Redined els autors autoarxiven els seus propis documents digitals. Podent plantejar dues situacions:

1. L'autor/a diposita una obra no publicada

L'autor/a indica les condicions de protecció que atorga a la seva obra pot triar entre les dues opcions que ofereix el formulari d'autoarxiu:

  • Mantenir el text que apareix per defecte "Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de solo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento de autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor".
  • Assignar a la feina una llicència Creative Commons

2. L'autor/a diposita d’una obra ja publicada

Quan es vol dipositar un treball ja publicat, abans de procedir a l'autoarxiu, cal conèixer les condicions en què l’autor/a ha cedit els drets als editors.

Bàsicament les polítiques de copyright de les editorials en relació amb l'arxiu d’accés obert poden classificar-se en dos grups:

  • No permeten als autors difondre en accés obert les seves publicacions per cap mitjà (pàgina web departamental, repositori institucional, etc.). En aquest cas, si l'autor vol incloure el seu treball a Redined, caldrà negociar amb l'editorial per obtenir el permís (que sempre ha de ser per escrit).
  • Permeten algun tipus de difusió en obert. Els autors poden difondre les seves obres en accés obert, però amb unes condicions que fan referència al moment en què es poden penjar, on es poden penjar i què es pot penjar.