Repositorio Redined

L'enriquiment instrumental segons R. Feuerstein : vers la caracterització d'un model d'acció pedagògica per a l'adquisició d'habilitats de pensament. 'El enriquecimiento instrumental según R. Feuerstein : hacia la caracterización de un modelo de acción pedagógica para la adquisición de habilidades de pensamiento'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.