Repositorio Redined

Iniciació al disseny : l'anàlisi de formes, l'expressió a partir dels elements conceptuals-visuals, de relació i pràctics. Interés per al coneixement tècnico-científic-artístic de les formes i de les imatges. 'Iniciación al diseño : el análisis de formas, la expresión a partir de los elementos conceptuales visuales, de relación y prácticos. Interés por el conocimiento técnico-científico-artístico de las formas y de las imágenes'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.