Repositorio Redined

Estudi sobre la implementació a Catalunya de cicles formatius de les famílies professionals de formació professional i d'arts aplicades, relacionats amb les tecnologies de modelatge i animació 3D, en les modalitats presencial i a distància i emmarcades en el context del mercat espanyol i europeu. 'Estudio sobre la implementación en Cataluña de ciclos formativos de las famílias profesionales de formación profesional y de artes aplicadas relacionados con las tecnologías de modelado y animación 3D en las modalidades presencial y a distancia y enmarcadas en el contexto del mercado español y europeo'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem