Só poden realizar envíos usuarios cuxo email pertenza aos dominios @juntaex.es, @unex.es e @edu.juntaex.es. Se o seu email pertence a estes dominios, encha o campo "Email" e pulse "Enviar". Recibirá un correo de verificación que lle permitirá acceder ao formulario de envío.