Show simple item record

dc.contributor.authorCañellas Roca, Bartomeu
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationp. 183spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://diari.uib.cat/digitalAssets/461/461361_anuari_educacio769_2017.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/147611
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractEs pretén posar en primer terme de l’àmbit del debat i de la reflexió de la comunitat educativa la realitat de l'alumnat estranger, immigrant, nouvingut o d'incorporació tardana, a la llum de tota una sèrie d’informes, estudis i publicacions elaborats recentment per diverses institucions i la mateixa administració educativa. Pel que fa referència a resultats acadèmics, sembla que els esforços fets fins ara pels centres i l’administració no acaben de donar els fruits desitjats. Això suposa una imatge molt poc esperançadora pel que fa a la integració d'aquest alumnat dins del sistema educatiu, ja que els resultats acadèmics són una qüestió clau per poder accedir a una integració plena posterior en la societat balear.spa
dc.description.abstractSe pretende poner en primer término de los ámbitos del debate y de la reflexión de la comunidad educativa la realidad del alumnado extranjero, inmigrante, recién llegado o de incorporación tardía, a la luz de toda una serie de informes, estudios y publicaciones elaborados por diversas instituciones y la propia administración educativa. Por lo que se refiere a resultados académicos, parece que los esfuerzos realizados por los centros y la administración hasta el momento no acaban de dar los frutos deseados. Esto supone una imagen muy poco esperanzadora en cuanto a la integración de este alumnado dentro del sistema educativo, puesto que los resultados académicos son un factor clave para poder acceder a una integración plena posterior en la sociedad balear.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. Palma, 2017 ; p. 164-183spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectintegración escolarspa
dc.subjectalumno extranjerospa
dc.subjectcontrol del rendimientospa
dc.subjectindicadorspa
dc.subjectdatos estadísticosspa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.titleIntegració? : resultats acadèmics i altres indicadors de l’alumnat estrangercat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Primariaspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record