Show simple item record

dc.contributor.authorAlbacete Vázquez, Cecilia
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationp. 6-7spa
dc.identifier.issn2171-6595 (electrónico)spa
dc.identifier.urihttp://www.edu.xunta.es/eduga/1067/investigacion/o-clima-da-aula-sua-influencia-na-organizacion-do-proceso-ensino-aprendizaxespa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/131204
dc.descriptionAna Sánchez Bello (colaboradora)spa
dc.descriptionResumen tomado de la publicaciónspa
dc.description.abstractO obxectivo da investigación é coñecer cal é o papel do docente na aparición de comportamentos disruptivos na aula, coa finalidade de reducir estas condutas e evitar as continuas interrupcións dentro do proceso de ensino-aprendizaxe. Desde esta perspectiva e baseándose nunha investigación etnográfica, preséntase un proxecto realizado desde a Área do Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural cunha metodoloxía construtivista que ten por obxectivo motivar e reforzar positivamente o alumnado para conseguir un comportamento máis asertivo.spa
dc.description.abstractEl objetivo de la investigación es conocer cuál es el papel del docente en la aparición de comportamientos disruptivos en el aula, con la finalidad de reducir estas conductas y evitar las continuas interrupciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva y basándose en una investigación etnográfica, se presenta un proyecto realizado desde el área del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural con una metodología constructivista que tiene por objetivo motivar y reforzar positivamente al alumnado para conseguir un comportamiento más asertivo.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isoglgspa
dc.relation.ispartofRevista galega do ensino. Santiago de Compostela, 2016, n. 71, enero-junio ; 7 p.spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectconducta del profesorspa
dc.subjectconducta del alumnospa
dc.subjectactitud del alumnospa
dc.subjectdisciplinaspa
dc.subjectambiente escolarspa
dc.subjectclima de la clasespa
dc.titleO clima da aula e a súa influencia na organización do proceso de ensino-aprendizaxeglg
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Primariaspa
dc.title.journalRevista galega do ensinospa


Files in this item

    Show simple item record