Podeu posar-vos en contacte amb DSpace Redined administradors a:

Formulari electrònic: Informació
Correu electrònic: redinedDS@educacion.gob.es