Show simple item record

dc.contributor.authorBosch Santandreu, Aina Maria
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationp. 28-35spa
dc.identifier.issn1989- 0966spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/97963
dc.description.abstractLes manifestacions musicals dels actes festius de Manacor són el principal objecte d’estudi d’aquest treball, que pretén unir tres mons: la música i cultura tradicionals, la pedagogia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per entendre bé el significat de les cançons, balls i tonades que hem estudiat i organitzat seguint la roda de l’any, hem hagut d’endinsar-nos en les arrels de la nostra història i cultura per poder-les contextualitzar. El fil conductor han estat les festes populars, que guarden gran part de la memòria col·lectiva d’un poble. Hem afavorit l’ús pedagògic mitjançant fitxes d’anàlisi, aplicacions didàctiques i enregistraments de les cançons seleccionades, tot confiant que pugin servir de recurs per a qualsevol docent amb l’objectiu d’aprendre música i cultura tradicionals de Manacor i, per extensió, de les Illes Balears. La necessitat de facilitar el maneig del material que oferim en aquest treball i la voluntat de donar-li difusió han fet que prengués forma de pàgina web. Així, tota la informació —marc historicocultural, fitxes i enregistraments— està organitzada en format de web.spa
dc.description.abstractLas manifestaciones musicales de los actos festivos de Manacor son el principal objeto de estudio de este trabajo, que pretende unir tres mundos: la música y cultura tradicionales, la pedagogía y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para entender el significado de las canciones, bailes y tonadas, que hemos estudiado y organizado siguiendo la rueda del año, hemos tenido que adentrarnos en las raíces de nuestra historia y cultura propia para poder contextualizarlas. El hilo conductor han sido las fiestas populares, que guardan gran parte de la memoria colectiva de un pueblo. Hemos privilegiado el uso pedagógico mediante fichas de análisis, aplicaciones didácticas y grabaciones de las canciones seleccionadas, confiando en que puedan servir de recurso para todos los docentes con el objetivo de aprender música y cultura tradicionales de Manacor y, por extensión, de las Illes Balears. La necesidad de facilitar el manejo del material que ofrecemos en este trabajo y la voluntad de darle difusión han hecho que tomase forma de página web. Así, toda la información —marco historicocultural, fichas y grabaciones— está organizada en formato web.spa
dc.description.abstractThis article introduces an analysis of the main features about the evolution of initial training curricula for Primary and Early Childhood teachers in recent decades and it especially comments on how changes stemming from the unification of European Higher Education (EHEA) have affected the training of future teachers. The curricula in 1993 and 2002 are briefly described in order to later show a snapshot of what the EHEA has meant to university’s world. Lastly, the most significant features of the University of the Balearic Islands’ Early Childhood Education Degree and Primary Education Degree are submitted.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.language.isocatspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofIN : revista electrònica d'investigació i innovació educativa i socioeducativa. Palma, 2011, Vol. III, n. 2 ; p. 8-35spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectmúsicaspa
dc.subjectmúsica popularspa
dc.subjectcanto popularspa
dc.subjectpatrimonio culturalspa
dc.subjectherencia culturalspa
dc.subjectnuevas tecnologíasspa
dc.subjecteducación musicalspa
dc.subject.otherManacorspa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.titleLa festa, memòria col·lectiva d’un poble. Cançons, balls i tonades de Manacor: un recurs a l’aulaspa
dc.title.alternativeLa fiesta, memoria colectiva de un pueblo. Canciones, bailes y tonadas de Manacor: un recurso en el aulaspa
dc.title.alternativeThe Party: Collective Memory of People. Manacor’s Songs, Dances and Tunes: a Classroom’s Resourcespa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceAlumnadospa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Infantilspa
dc.educationLevelEducación Primariaspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.educationLevelEnseñanzas de Régimen Especialspa
dc.title.journalIN : revista electrònica d'investigació i innovació educativa i socioeducativaspa


Files in this item

    Show simple item record