Show simple item record

dc.contributor.authorBatle Siquier, Margalida
dc.contributor.authorBonet Martín, Sílvia
dc.contributor.authorCamarera Camarera, María Amparo
dc.contributor.authorCamps Filani, Maria Miquela
dc.contributor.authorMoyà Castells, Maria Neus
dc.contributor.authorServer Crespí, Francisca
dc.contributor.authorSoler Cardell, Margalida
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationp. 252-253spa
dc.identifier.issn2172-587Xspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/97145
dc.descriptionAquest article es va escriure el 2009. Des de llavors, les autores han anat fent camí realitzant modificacions de diferents aspectes per tal d'adaptar-se a les necessitats i demandes dels infants. Actualment, no es treballen aquests mateixos ambients ja que s’ha anat perfilant la filosofia de feina com a equip de cicle i com a centre.spa
dc.descriptionParticipación de las autoras en las VI Jornadas Pedagógicas (Barcelona)spa
dc.description.abstractL’article exposa l’experiència viscuda per l’equip d’educació infantil del CEIP Son Basca, de Sa Pobla, amb la implementació del treball per ambients. El projecte, iniciat al curs 2008-2009, arran de la participació de les autores a les VI Jornades Pedagògiques (Barcelona), inclou tots els membres de la comunitat educativa. Aquesta experiència de treball per ambients ha suposat l’establiment de set espais en els què els infants de tres a cinc anys poden experimentar, setmanalment, diferents situacions d’aprenentatge lúdic i actiu i expressar-se amb diferents llenguatges. Les propostes ludicodidàctiques són: experimentació, artística, mediateca, jugam a ser, berenar, música i hort. Els infants, sense segregació en funció de l’edat, treballen des d’hàbits fins a continguts curriculars de música, passant pel joc simbòlic o l’expressió oral i escritaspa
dc.description.abstractEl artículo expone la experiencia vivida por el equipo de educación infantil del CEIP Son Basca, de Sa Pobla, con la implementación de actividades de trabajo por ambientes. El proyecto, iniciado en el curso 2008-2009, a raíz de la participación de las autoras en las VI Jornadas Pedagógicas (Barcelona), implica a todos los miembros de la comunidad educativa. Esta experiencia de trabajo por ambientes ha supuesto el establecimiento de siete espacios en los que los niños de tres a cinco años pueden experimentar, semanalmente, diferentes situaciones de aprendizaje lúdico y activo y expresarse con diferentes lenguajes. Las propuestas ludicodidácticas son: experimentación, artística, mediateca, jugamos a ser, merienda, música y huerto. Los niños, sin segregación en función de la edad, trabajan desde hábitos hasta contenidos curriculares de música, pasando por el juego simbólico o la expresión oral y escrita.spa
dc.description.abstractThis article presents the experience of the preschool education team at the primary school CEIP Son Basca, in Sa Pobla, with the implementation of environment-based work. The project began in the 2008-2009 academic year following the authors’ participation in the Sixth Pedagogy Conference (Barcelona) and has involved the participation of every member of the educational community. This environment-based work experience entails the establishment of seven different spaces. Each week, children between ages three and five are given the opportunity to experiment with different entertaining and active learning situations and express themselves using different languages. These amusing and educational activities include artistic and media experimentation, “let’s pretend we’re”, the morning snack, music and gardening. Without being separated by age, the children work on everything from habits to curricular music content, as well as symbolic games and oral and written expression.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofInnovIB. Recursos i recerca educativa de les Illes Balears. Palma, 2013, n. 3 ; p. 235-253spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjecteducación preescolarspa
dc.subjectpsicología del niñospa
dc.subjecthábito de aprendizajespa
dc.subjectdistribución del espaciospa
dc.subject.otherCEIP Son Basca (Sa Pobla)spa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.subject.otherSa Poblaspa
dc.titleEls ambients al CEIP Son Bascacat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceAlumnadospa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Infantilspa
dc.title.journalInnovIB. Recursos i recerca educativa de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record