Show simple item record

dc.contributor.authorGarcía Socías, Catalina
dc.contributor.authorCaro Martínez, Maria
dc.contributor.authorSerra Arbona, Catalina
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2172-587Xspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/97106
dc.description.abstractL’article descriu una proposta pedagògica sobre representacions teatrals. Aquesta proposta va ser desenvolupada amb alumnes d’educació infantil del CEIP Pere Cerdà de Sóller entre els cursos 2002-2003 i 2008-2009. Els objectius de la proposta van ser: millorar l’expressió comunicativa mitjançant frases de tipus enunciatiu, interrogatiu i exclamatiu; observar, analitzar i verbalitzar les característiques dels personatges de l’obra; retenir gestos i moviments del personatge sobre l’escenari, desenvolupar el llenguatge gestual, etc. L’argument de les obres es basa en contes clàssics i de literatura local. Es detallen aspectes a considerar a l’hora de preparar l’attrezzo i s’aporta un històric de les representacions teatrals iniciades des del curs 2002-2003.spa
dc.description.abstractEl artículo describe una propuesta pedagógica sobre representaciones teatrales. Esta propuesta fue desarrollada con alumnos de educación infantil del CEIP Pere Cerdà de Sóller entre los cursos 2002-2003 y 2008-2009. Los objetivos de la propuesta fueron: mejorar la expresión comunicativa mediante frases de tipo enunciativo, interrogativo y exclamativo; observar, analizar y verbalizar las características de los personajes de la obra; retener gestos y movimientos del personaje sobre el escenario; desarrollar el lenguaje gestual, etc. El argumento de las obras se basa en cuentos clásicos y de literatura local. Se detallan aspectos a considerar a la hora de preparar el atrezo y se aporta un histórico de las representaciones teatrales iniciadas desde el curso 2002-2003.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofInnovIB. Recursos i recerca educativa de les Illes Balears. Palma, 2012, n. 3 ; p. 170-200spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectteatro escolarspa
dc.subjectexpresión oralspa
dc.subjecteducación preescolarspa
dc.subjectcuentospa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.subject.otherCEIP Pere Cerdà (Sóller)spa
dc.titleTaller de teatre. Una experiència didàctica a l’educació infantilspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceAlumnadospa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Infantilspa


Files in this item

    Show simple item record