Repositorio Redined

Estudi històric i comparat de la implantació dels serveis i models d'orientació i intervenció psicopedagògica : situació actual a les Illes Balears i proposta d'un model per a l'educació secundària. 'Estudio histórico y comparado de la implantación de los servicios y modelos de orientación e intervención psicopedagógica : situación actual en las Islas Baleares y propuesta de un modelo para la educación secundaria'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.