Repositorio Redined

Desemparança apresa i atribucions causals : un exemple de modulació de l'extrapolació a partir de les dades obtingudes en la recerca amb animals. 'Desamparo aprendido y atribuciones causales : un ejemplo de modulación de la extrapolación a partir de los datos obtenidos en la investigación con animales'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem