Repositorio Redined

Fomentant la pràctica reflexiva col.lectiva en els centres educatius : cap a un nou paradigma de l'assessorament a centre. 'Fomentando la práctica reflexiva colectiva en los centros educativos : hacia un nuevo paradigma de asesoramiento a centro'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem