Repositorio Redined

Guia de bones pràctiques per a l'ús d'un llenguatge no sexista en la negociació col.lectiva. Guia elaborada per la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres. 'Guía de buenas prácticas para el uso de un lenguaje no sexista en la negociación colectiva. Guía elaborada por la secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem