Repositorio Redined

La llengua catalana a la UIB : l'ús a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2007-2008) i coneixement subjectiu (autoavaluació) de l'alumnat (curs 2008-2009). Una actualització. 'La lengua catalana en la UIB : el uso en la docencia y la investigación en la Universidad de las Islas Baleares (cursos 1999-2000 a 2007-2008) y conocimiento subjetivo (autoevaluación) del alumnado (curso 2008-2009). Una actualización'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem