Repositorio Redined

Detecció o desenvolupament del talent? Factors que motiven una nova orientació del procés de detecció de talents

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem