Repositorio Redined

Aproximació a la mesura ECTS i disseny de mecanismes d'avaluació de les competències socio-professionals a l'Enginyeria Tècnica Industrial. 'Aproximación a la medida ECTS y diseño de mecanismos de evaluación de las competencias socio-profesionales en la Ingeniería Técnica Industrial'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem