Repositorio Redined

Una iniciativa del fòrum per un altre Mali i de la xarxa d'artistes i intelúlectuals africans per l'ètica i l'estètica : la caravana de la dignitat contra els reixats de filferro espinós de la injustícia i de la indiferència. 'Una iniciativa del foro para otro Mali y de la red de artistas e intelectuales africanos para la ética y la estética : la caravana de la dignidad contra las verjas de alambre espinoso de la injusticia y de la indiferencia'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem