Repositorio Redined

El disseny educatiu per optimitzar una resposta educativa professionalitzadora en el marc d'una institució, restrictiva de llibertats, per a menors. 'El diseño educativo para optimizar una respuesta educativa profesionalizadora en el marco de una institución, restrictiva de las libertades, para menores'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.