Repositorio Redined

Bases per la realització d'un programa de recerca sobre la identificació d'individus superdotats-ben dotats com a dades fonamentals per l'estudi psicopedagògic de l'excepcionalitat

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.