Repositorio Redined

Intervenció en la comunicació escrita de les organitzacions. Experiències de formació en redacció d'informes tècnics en empreses privades i organitzacions públiques. 'Intervención en la comunicación escrita de las organizaciones. Experiencias de formación en redacción de informes técnicos en empresas privadas y organizaciones públicas'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.