Repositorio Redined

La implementació d'una pauta de treball cooperatiu a tres aules-taller : anàlisi comparativa dels comportaments de docents i alumnes en una situació de treball definida com d'equip i una situació de treball cooperatiu. 'La implantación de una pauta de trabajo cooperativo en tres aulas-taller : análisis comparativo de las conductas de docentes y alumnos en una situación de trabajo definida como de equipo y una situación de trabajo cooperativa'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.