Repositorio Redined

La infància abandonada a la Barcelona-ciutat de la segona meitat del s. XIX : l'educació d'expòsits a la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona, 1853-1903. 'La infancia abandonada en la ciudad de Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX : la educación de expósitos en la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1853-1903'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.