Repositorio Redined

La tecnologia de la informació com a àrea disciplinar en el disseny del currículum de la formació de professionals i d'usuaris de la documentació i de la informació. 'La tecnología de la información como área disciplinar en el diseño del curriculum de formación de profesionales y de usuarios de la documentación y de la información'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.