Repositorio Redined

Els gràfics cartesians de funcions : un estudi de les concepcions dels alumnes centrat en el significat del gràfic. 'Los gráficos cartesianos de funciones : un estudio de las concepciones de los alumnos centrado en el significado del gráfico'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.