Repositorio Redined

Una proposta per l'adquisició i pràctica de les competències bàsiques a Ciències Socials: l'anàlisi de la història a partir de les noves tecnologies audiovisuals.'Una propuesta para la adquisición y práctica de las competencias básicas en Ciencias Sociales : el análisis de la historia a partir de las nuevas tecnologías audiovisuales'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem