Repositorio Redined

La utilització didàctica de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el tractament a la diversitat (Educació Secundària) : desenvolupament de material didàctic i d'estratègies de treball cooperatiu a partir de la participació en el projecte telemàtic El món de Harry Potter. 'La utilización didáctica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el trato a la diversidad (Educación Secundaria) : desarrollo de material didáctico y de estrategias de trabajo cooperativo a partir de la participación en el proyecto telemático El mundo de Harry Potter'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem