Repositorio Redined

Participació de l'EAP en la implementació d'un programa per a la convivència en un centre de secundària : desaprendre la indefensió i aprendre la resolució pactada dels conflictes. 'Participación del EAP en la implementación de un programa para la convivencia en un centro de secundaria : desaprender la indefensión y aprender la resolución pactada de los conflictos'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.