Repositorio Redined

El programa CalculaV : entorn informàtic per a l'aprenentatge heurístic i cooperatiu en l'àrea de matemàtiques a l'ensenyament secundari. 'El programa CalculaV : entorno informático para el aprendizaje heurístico y cooperativo en el área de matemáticas en la enseñanza secundaria'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.