Repositorio Redined

El mètode de projectes tecnològics com un entorn favorable dintre de la contextualització de la teoria de l'activitat de l'aprenentatge. 'El método de proyectos tecnológicos como un entorno favorable dentro de la contextualización de la teoría de la actividad del aprendizaje'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem