Repositorio Redined

Autoavaluació dels centres educatius : procediment de validació de proves de mesura del rendiment acadèmic en grups petits d'alumnes : els resultats de l'avaluació del centre educatiu -interna i externa- com a recurs diagnòstic per a la planificació estratègica. 'Autoevaluación de los centros educativos : procedimiento de validación de pruebas de medida del rendimiento académico en grupos pequeños de alumnos : los resultados de la evaluación del centro educativo -interna y externa- como recurso diagnóstico para la planificación estratégica'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem