Repositorio Redined

Colúlaboració entre CEE, CEIP, IES, la cooperació intercentres com a estratègia organitzativa per millorar l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats a l'aula ordinària : el centre d'educació especial com a centre de referència d'atenció a la diversitat. 'Colaboración entre CEE, CEIP, IES, la cooperación entre centros como estrategia organizativa para mejorar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en el aula ordinaria : el centro de educación especial como centro de referencia de atención a la diversidad'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem