Repositorio Redined

Anàlisi de les estratègies d'aplicació d'un programa de competència social dirigit a millorar la convivència escolar i fomentar la cultura de mediació en contextos de baix nivell socio-cultural. 'Análisis de las estrategias de aplicación de un programa de competencia social dirigido a mejorar la convivencia escolar y fomentar la cultura de mediación en contextos de bajo nivel socio-cultural'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem