Repositorio Redined

Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l'aula : disseny, aplicació i avaluació d'un programa de conscienciació psicocorporal per afavorir l'educació emocional i la millora del rendiment acadèmic. 'Técnicas de relajación vivencial aplicadas al aula : diseño, aplicación y evaluación de un programa de concienciación psicocorporal para favorecer la educación emocional y la mejora del rendimiento académico'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem