Repositorio Redined

Creació d'un portal web com a eina interdisciplinària per a l'ensenyament de llengües en la diversitat, aplicacions específiques a la introducció del gallec a l'ensenyament secundari de Catalunya. 'Creación de un portal web como herramienta intedisciplinaria para la enseñanza de lenguas en la diversidad, aplicaciones específicas a la introducción del gallego en la enseñanza secundaria de Catalunya'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem