Repositorio Redined

Els tallers d'adaptació curricular (TACs) : eina d'aprenentatge per garantir l'assoliment de les competències bàsiques a l'ESO, adreçat als alumnes de context sociocultural i econòmic desfavorit. 'Los talleres de adaptación curricular (TACs) : herramienta de aprendizaje para garantizar el logro de las competencias básicas en la ESO, dirigido a los alumnos de contexto sociocultural y económico desfavorecido'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem