Repositorio Redined

Una proposta per l'adquisició i pràctica de les competències bàsiques a ciències socials : l'anàlisi de la història a partir de les noves tecnologies audiovisuals. 'Una propuesta para la adquisición y práctica de las competencias básicas en las ciencias sociales : análisis de la historia a partir de las nuevas tecnologías audiovisuales'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem