Repositorio Redined

Didàctica de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el tractament a la diversitat (ESO) : desenvolupament de material didàctic i d'estratègies de treball cooperatiu a partir de la participació en el projecte telemàtic El món de Harry Potter. 'Didáctica de las tecnologías de la información y de la comunicación en el tratamiento a la diversidad (ESO) : desarrollo de material didáctico y de estrategias de trabajo cooperativo a partir de la participación en el proyecto telemático El mundo de Harry Potter'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem