Repositorio Redined

Els projectes prenen cos : visualització i manipulació de processos escultòrics : l'art com a forma es cultura. 'Los proyectos toman forma : visualización y manipulación de procesos escultóricos : el arte como forma es cultura'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.