Repositorio Redined

El moviment. L'observació directa, la seva representació gràfica i la construcció de mecanismes. Relativitzar el punt de vista propi, el rigor en el treball i el gust per la inventiva. 'El movimiento. La observació directa, su representación gráfica y la construcción de mecanismos. Relativizar el punto de vista propio, el rigor en el trabajo y el gusto por la inventiva'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.