Repositorio Redined

Comunicació verbal i no verbal a la societat. Anàlisi i producció de textos orals i escrits, a partir dels mitjans de comunicació. Valoració crítica dels mitjans de comunicació. 'Comunicación verbal y no verbal en la sociedad. Análisis y producción de textos orales y escritos a partir de los medios de comunicación. Valoración crítica de los medios de comunicación'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.