Repositorio Redined

Lectura d'imatges. Comunicació visual. Anàlisi a partir de l'expressió gràfico-plàstica. Interès per la recerca de noves solucions. 'Lectura de imágenes. Comunicación visual. Análisis a partir de la expresión gráfico-plástica. Interés por la búsqueda de nuevas soluciones'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.