Repositorio Redined

Diàleg entre heteroformacó i autoformació : El centre d'autoaprenentatge, un espai de formació en aprendre a aprendre. 'Diálogo entre heteroformación y autoformación : El centro de autoaprendizaje, un espacio de formación en aprender a aprender'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.