Repositorio Redined

L'educació com a enigma i com a activitat pràctica i poética : implicacions per a l'ensenyament de la filosofia de l'educació. 'La educación como enigma y como actividad práctica y poética : implicaciones para la enseñanza de la filosofía de la educación'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.