Repositorio Redined

La renovació dels algorismes matemàtics a l'aula : la revolució imprescindible per a la competència matemàtica. 'La renovación de los algoritmos matemáticos en el aula : la revolución imprescindible para la competencia matemática'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.