Repositorio Redined

Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona. 'Más a allá de la innovación docente: de la innovación al conocimiento, del conocimiento al apoyo y del apoyo a la renovación docente de la Universidad de Barcelona'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem