Repositorio Redined

El disseny d'uns quaderns de Pràcticum des de la millora docent i el treball coresponsable per a la transferència de competències i el desenvolupament professional. 'El diseño de unos cuadernos de Pràcticum desde la mejora docente y el trabajo corresponsable para la transferencia de competencias y el desarrollo profesional'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem