Repositorio Redined

Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona. 'Una investigación acción para desarrollar la capacidad crítica y autocrítica de los estudiantes en diversas enseñanzas en la Universidad de Barcelona'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem