Show simple item record

dc.contributor.authorPedró García, Francesc
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationp. 26-27spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://diari.uib.cat/digitalAssets/461/461361_anuari_educacio769_2017.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/147564
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.description.abstractS’explora, en primer lloc, per què hi ha avui, per primera vegada, un consens social tan ampli sobre la necessitat de promoure la innovació educativa i un esforç tan gran per part de moltes més escoles per pujar al carro de la innovació. En segon lloc, es presenten algunes tendències emergents que mostren que, encara que el problema sembla ben definit, no sembla existir una única resposta, sinó múltiples direccions d’exploració. En tercer lloc, es discuteixen alguns dels riscos que aquest context emergent sembla obviar, en particular en relació amb l’equitat, l’avaluació i la fatiga de la innovació. Finalment, es suggereixen algunes pistes en matèria de polítiques públiques per tal d’afavorir que discursos i pràctiques convergeixin en la direcció d’una innovació sistèmica.spa
dc.description.abstractSe explora, en primer lugar, por qué hay hoy, por primera vez, un consenso social tan amplio sobre la necesidad de promover la innovación educativa y un esfuerzo tan grande por parte de muchas más escuelas para subirse al carro de la innovación. En segundo lugar, se presentan algunas tendencias emergentes que muestran que, aunque el problema parece bien definido, no parece existir una única respuesta, sino múltiples direcciones de exploración. En tercer lugar, se discuten algunos de los riesgos que este contexto emergente parece obviar, en particular en relación con la equidad, la evaluación y la fatiga de la innovación. Finalmente, se sugieren algunas pistas en materia de políticas públicas para favorecer que discursos y prácticas converjan en la dirección de una innovación sistémica.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. Palma, 2017 ; p. 16-27spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectinnovación pedagógicaspa
dc.subjectrefuerzospa
dc.subjectteoría de la educaciónspa
dc.subjectperspectiva históricaspa
dc.subjectpolítica de la educaciónspa
dc.subjectprospectivaspa
dc.titleTendències globals en innovació educativacat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelÁmbito generalspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record